Så här har pisterna sett ut tidigare. Vi jobbar på en uppdaterad variant för 2017/2018

Pist-__sparkarta_Dundret_2015-16_A4d-1024x716