Med fokus på skidåkning, barnfamiljer & skoter är Dundret den naturliga samlingsplatsen för hela familjen!

“Fjällets lätta tillgänglighet, fjället är beläget endast några kilometer från Gellivare järnvägsstation, varifrån rid- och promenadstig leder till och uppför densamma, dess egen anslående natur och den storartade utsikt man eger från dess topp under sommarnätter är så obestridligt, att ett besök av Dundret skall bliva särdeles inbjudande och tacksamt för den i midnattssolens land stadde turisten” (STF:s årsbok 1890)