“Fjällets lätta tillgänglighet, fjället är beläget endast några kilometer från Gellivare järnvägsstation, hvarifrån rid- och promenadstig leder till och uppför densamma, dess egen anslående natur och den storartade utsikt man eger från dess topp under sommarnätter är så obestridligt, att ett besök av Dundret skall bliva särdeles inbjudande och tacksamt för den i midnattsolens land stadde turisten” (STF:s årsbok 1890)