Vi har stugor och hotell lägenheter med plats för 4-6 personer, dessa hyr vi ut på långtidskontrakt, dvs 1 månad och framåt. Vi har även husvagnsplatser för uthyrning samt så kommer vi att utöka husvagnsplatserna till 200 st samt nytt servicehus.